INK/EFQM voor de controller

Samenvatting

In dit hoofdstuk zullen we dieper ingaan op het INK-model en het EFQM-model. Het INK- en het EFQM-model zijn in Nederland veelgebruikte modellen. EFQM is de Europese variant van het INK-model. Beide modellen zijn vrijwel gelijk. Het aardige van deze modellen is dat er een groeipad (volwassenheid) in wordt geschetst dat goed aansluit bij de groei van organisaties. Het INK- of EFQM-model bestaat uit negen aandachtsgebieden.

De negen aandachtsgebieden van het EFQM/INK-managementmodel zijn:

  1. leiderschap;
  2. strategie en beleid;
  3. medewerkers;
  4. middelen;
  5. processen;
  6. waardering door klanten en leveranciers;
  7. waardering door medewerkers;
  8. waardering door de maatschappij;
  9. eindresultaten.

European Foundation for Quality Management (EFQM/INK)

Door gebruik te maken van kwaliteitsmodellen krijgt de controller de mogelijkheid om op een gestructureerde en planmatige manier te kijken naar de eigen organisatie. Daarnaast geven de meeste modellen de mogelijkheid om op de een of andere manier gecertificeerd te worden, waarmee naar de buitenwereld duidelijk wordt dat de organisatie zich op een bepaald niveau heeft geprofessionaliseerd.

Met behulp van de modellen is de controller in staat om het management te ondersteunen bij het plannen en coördineren van de juiste acties, dan wel het beleid beter en verder uit te stippelen. Ook wordt de controller voorzien van kwalitatief hoogstaande informatie om een medewerker op de juiste wijze aan te sturen en/of te coachen.

Kwaliteitsmanagement beperkte zich in de jaren zeventig en tachtig tot het inspecteren van producten. Inmiddels is integrale kwaliteitszorg (IKZ) of total quality management (TQM) in veel organisaties een veelgehoord be ...

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!