BTW

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Hoofdelijke aansprakelijkheid fiscale eenheid voor btw

Btw-ondernemers die financieel, economisch en organisatorisch zijn verweven, kunnen voor de btw als één ondernemer worden aangemerkt (een fiscale eenheid btw). Als de belastingdienst hiervoor een beschikking heeft afgegeven, zijn alle onderdelen van de fiscale eenheid btw hoofdelijk aansprakelijk voor de btw-schulden van de fiscale eenheid btw. Dit betekent dat de belastingdienst alle onderdelen van de fiscale eenheid over en weer aansprakelijk kan stellen voor eventueel onbetaalde btw-schulden van de gehele fiscale eenheid. De hoofdelijke aansprakelijkheid geldt in dit geval alleen voor de heffing van btw.

De hoofdelijke aansprakelijkheid blijft net zo lang bestaan totdat de belastingdienst gemotiveerd is medegedeeld dat de fiscale eenheid btw niet meer bestaat (of is gewijzigd). Ondernemers moeten dus de wijzigingen in een fiscale eenheid btw tijdig aan de belastingdienst doorgeven, ter voorkoming van onnodige risico's.

Voor de aanwezigheid van een fiscale eenheid btw is niet vereist dat de belastingdienst hiervoor een beschikking afgeeft. Als wordt voldaan aan de voorwaarden, mag de ondernemer handelen als een fiscale eenheid btw. Het kan dan in de praktijk ook voordelig zijn een fiscale eenheid btw niet bij de belastingdienst aan te melden, omdat dan de hoofdelijke aansprakelijkheid kan worden voorkomen.

In dit artikel:

  • Financiële verwevenheid
  • Hoofdelijke aansprakelijkheid

Login voor de module BTW

Lid van de module BTW?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende