BTW

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Geruisloze btw-overdracht bij overdracht onderneming

Ondernemers zijn in beginsel btw verschuldigd over alle ontvangen vergoedingen voor door hen geleverde goederen en diensten. Bij de overdracht van een (zelfstandig gedeelte van een) onderneming zou dit tot gevolg hebben dat over grote bedragen btw in rekening moet worden gebracht aan de ondernemer die de onderneming overneemt. Er bestaat een faciliteit voor de heffing van btw om deze problemen weg te nemen. Op basis hiervan is geen btw verschuldigd bij de overdracht van een (zelfstandig gedeelte van een) onderneming. Een bijkomend aspect is dat de eventueel lopende btw-herzieningstermijnen op (on)roerende zaken overgaan op en doorlopen bij de koper.

In de praktijk is het van groot belang vast te stellen of de overdracht van goederen en/of diensten door een ondernemer aan een andere ondernemer moet worden aangemerkt als de overdracht van een (zelfstandig gedeelte van een) onderneming. De toepassing van deze faciliteit kan voordelig zijn bij de levering van onroerende zaken, omdat niet geopteerd hoeft te worden voor een btw-belaste levering.

In dit artikel:

  • Wanneer is sprake van ondernemingsoverdracht?
  • Verplichte toepassing van de faciliteit
  • Koper treedt in de plaats van de verkoper
  • Recht op btw-aftrek voor verkoper bij ondernemingsoverdracht
  • Afstemming met de belastingdienst bij twijfel

Login voor de module BTW

Lid van de module BTW?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende