Geert Wessels

 

drs. Geert Wessels

 

Adviesdesk WEKA financieel

 

mail de auteur

 

Introductie

Excel specialist op het gebied van financiële rekenkunde en vakredacteur van de uitgave Financieel Excelleren met Excel.

 

Achtergrondinformatie

De heer drs. Geert Wessels (1957) studeerde bedrijfseconomie (specialisatie ondernemingsfinanciering) aan de KUB te Tilburg en volgde daarnaast nog diverse postdoctorale informaticastudies. Hij heeft verschillende staf-, advies- en managementfuncties vervuld binnen met name de gezondheidszorg en de volkshuisvesting. Omdat hij in zijn werk veel te maken heeft met complexe financiële vraagstukken, is hij zich gaan oriënteren op de mogelijkheden die Excel op dat terrein te bieden heeft. Op zijn speurtocht langs de financiële functies kwam hij er gaandeweg achter dat met Excel veel mogelijk is, maar dat het tegelijkertijd ontbreekt aan richtsnoeren of handleidingen waar je ook praktisch wat mee kunt. De ingebouwde helpfunctie van Excel is voor de gemiddelde gebruiker te technisch en schrikt daardoor af. Zijn aanpak volgt daarom primair de omgekeerde richting: uitgaande van in de praktijk voorkomende vraagstukken wordt bekeken welke Excel-functies beschikbaar zijn en wat de rekenkundige achtergrond is. Zijn ervaring met Excel ligt met name op het terrein van de financiële rekenkunde en het praktische gebruik daarvan bij treasury- en investeringsvraagstukken. Dit gebied blijkt in de praktijk nog relatief on ontgonnen, zelfs binnen de (schaarse) Engelstalige vakliteratuur die hierover tot op heden verschenen is.