eXtensible Business Reporting Languague (XBRL)

Samenvatting

Organisaties wisselen bedrijfsinformatie uit op de meest uiteenlopende manieren (op papier of elektronisch, als Word-document of als een bestand voor een spreadsheet, enzovoort). Het ontbreken van een algemene standaard voor het uitwisselen van deze gegevens beperkt de mogelijkheden om deze gegevens op eenvoudige wijze te verzamelen, elektronisch uit te wisselen, te analyseren en zo nodig nader te bewerken. eXtensible Business Reporting Language ofwel XBRL biedt hiervoor een oplossing.

eXtensible Business Reporting Languague (XBRL)

XBRL of eXtensible Business Reporting Language is een open standaard om financiƫle gegevens uit te wisselen via internet. XBRL is gebaseerd op XML. De standaard wordt beheerd door de non-profitorganisatie XBRL International.
Het gaat om rapportering richting controle-instanties alsook om uitwisseling van gegevens tussen bedrijven (rapportering aan moedermaatschappij, tussen businessunits, enzovoort) en/of softwareapplicaties.

De marktvraag en de regulatoire vereisten op het vlak van bedrijfsrapportering zijn de laatste jaren sterk toegenomen. Internet biedt een alomtegenwoordige infrastructuur voor connectiviteit op alle vlakken. Met nieuwe data-uitwisselingsstandaarden zoals XBRL kan relevante informatie worden gedeeld over de grenzen van organisaties en landen heen. Doordat XBRL-bestanden direct leesbaar zijn voor softwareapplicaties, betekent dit een enorme kostenbesparing op het vlak van verzamelen en verwerken van bedrijfsinformatie. Dit stimuleert het aanbod van dergelijke informatie, wat de interne en externe transparantie ten goede komt. Aangezien XBRL (en het onderliggende XML) een wereldwijde standaard is, zijn er geen individuele inspannin ...

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.