BTW

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Btw-vrijstelling medisch beroepspersoneel

De vrijstelling voor medische diensten is vrijwel continu in beweging. De wetgever heeft de vrijstelling al meerdere malen geprobeerd in te perken, maar wordt door de rechtspraak steeds weer gedwongen een ruimere toepassing toe te staan. Per 1 januari 2013 is de vrijstelling voor medische diensten ('medische vrijstelling') opnieuw aangepast en als gevolg van deze aanpassing beperkter geworden. Tot 1 januari 2013 waren de medische diensten van beroepsbeoefenaren die onder de 'Wet beroepen individuele gezondheidszorg (BIG)' vielen, vrijgesteld van btw. Ook medische diensten van personen zonder een BIG-opleiding konden onder de vrijstelling vallen, mits de opleiding en/of de beroepskwalificaties van de desbetreffende personen van voldoende kwaliteit waren.

Vanaf 1 januari 2013 is de medische vrijstelling alleen nog maar van toepassing op de diensten van artsen en paramedici die onder de Wet BIG vallen en onder voorwaarden voor psychologen en pedagogen. In een beleidsbesluit van 29 maart 2016 is door de staatssecretaris van Financiën een nadere toelichting gegeven over zijn visie op de toepassing en de reikwijdte van de medische vrijstelling. Dit artikel bevat een toelichting op de medische vrijstelling zoals die vanaf 1 januari 2013 van toepassing is en verruimt wederom de toepassing van de vrijstelling.

In dit artikel:

  • (Europese) achtergrond van de vrijstelling
  • Vrijstelling vanaf 2013
  • Goedkeuring voor niet-BIG-beroepen
  • Medische vrijstelling bij uitleen van personeel
  • Aandachtspunten bij medische vrijstelling

Login voor de module BTW

Lid van de module BTW?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende