BTW

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Btw-vrijstelling leveringen en diensten

Voor een specifiek aantal aangewezen leveringen en diensten geldt een btw-vrijstelling. Dit betekent dat over de ontvangen vergoeding geen btw is verschuldigd. Daartegenover staat dat geen recht op aftrek bestaat van de btw op de inkoop van goederen en diensten.

De in de Nederlandse btw-regelgeving opgenomen vrijstellingen moeten in beginsel strikt worden uitgelegd, omdat de vrijstellingen een uitzondering vormen op de reguliere belastbaarheid van goederen en diensten. Dit betekent echter niet dat de vrijstellingen af en toe moeten worden toegepast. De vrijstellingen hebben een geheel eigen karakter binnen de btw-heffing.

Afhankelijk van de afnemer van de goederen en/of diensten kan een btw-vrijstelling financieel gunstig of ongunstig uitpakken. Dit wordt veroorzaakt door de combinatie van vrijgestelde prestatie: geen aftrek, en belaste prestatie: wel aftrek. Als de afnemer van een ondernemer recht heeft op aftrek, zou het in feite altijd gunstig zijn als de door de ondernemer te leveren goederen en diensten belast zijn met btw. De btw-heffing werkt dan immers neutraal uit. Moet de ondernemer echter een vrijstelling toepassen, dan vormt de btw op inkoop van goederen en diensten een extra kostenpost.

Gelet hierop wordt in de praktijk altijd zorgvuldig gekeken naar de toepassing van de vrijstellingen. Daar waar mogelijk en voordelig wordt gezocht naar mogelijkheden om prestaties juist in een btw-vrijstelling te krijgen of anders juist in de btw-belaste sfeer.

In dit artikel:

 • Vrijstelling levering onroerende zaken
 • Vrijstelling verhuur onroerende zaken
 • Vrijstelling verzorging en verpleging in een inrichting opgenomen personen
 • Vrijstelling jeugdwerk
 • Vrijstelling sportbeoefening
 • Vrijstelling sociale of culturele diensten
 • Vrijstelling (para)medische diensten, thuiszorg en zorgboerderijen
 • Vrijstelling diensten door begrafenisondernemers
 • Vrijstelling handel in effecten en betaalmiddelen
 • Vrijstelling financiële diensten
 • Vrijstelling verzekeringen
 • Vrijstelling kansspelen
 • Vrijstelling postdiensten
 • Vrijstelling openbare radio- en televisieorganisaties
 • Vrijstelling verstrekking onderwijs
 • Vrijstelling voordrachten
 • Vrijstelling componisten, schrijvers en journalisten
 • Vrijstelling levering roerende zaken uitsluitend gebruikt voor vrijgestelde prestaties
 • Vrijstelling levering menselijke organen, menselijk bloed en moedermelk
 • Vrijstelling aangewezen organisaties
 • Vrijstelling samenwerkingsverbanden
 • Vrijstelling fondsenwerving
 • Vrijstelling voor kinderopvang

Login voor de module BTW

Lid van de module BTW?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende