BTW

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Btw-voordeel bij exploitatie sportaccommodatie

De verhuur van een onroerende zaak is in beginsel vrijgesteld van btw. Het gevolg daarvan is dat de toerekenbare btw niet in aftrek kan worden gebracht. Het gaat hierbij niet alleen om de btw op de onroerende zaak zelf, maar ook om de btw op het onderhoud en de exploitatie (bijvoorbeeld gas, water, licht en schoonmaakkosten). Onder voorwaarden kan dit nadeel worden voorkomen door te opteren voor btw-belaste verhuur. De verhuurder brengt dan btw in rekening aan de huurder, waardoor alle btw toerekenbaar aan deze verhuur in aftrek kan worden gebracht. Opteren voor btw-belaste verhuur is echter slechts mogelijk als de huurder de onroerende zaak voor 90% of meer voor btw-belaste activiteiten gebruikt.

De gebruikers (huurders) van een sportaccommodatie zijn veelal echter sportverenigingen en scholen. Deze verrichten hoofdzakelijk btw-vrijgestelde activiteiten, waardoor bij de verhuur niet kan worden geopteerd voor btw-belaste verhuur. Om de btw op een sportaccommodatie toch in aftrek te kunnen brengen kan er bij de exploitatie mogelijk voor worden gekozen om de sportaccommodatie niet enkel te verhuren, maar te exploiteren als het 'geven van gelegenheid tot sportbeoefening'. Deze activiteit is dan van rechtswege belast met 9% btw met als gevolg dat de toerekenbare btw in aftrek kan worden gebracht. De voorwaarden voor het geven van gelegenheid tot sportbeoefening zijn vastgesteld in een besluit van de staatssecretaris van Financiën.

In dit artikel wordt uiteengezet hoe – door het geven van gelegenheid tot sportbeoefening – de btw op een sportaccommodatie geen kostenpost hoeft te vormen. Toepassing van deze handelwijze moet altijd in overleg met een fiscaal adviseur en/of de belastingdienst worden afgestemd, zeker nu de sportvrijstelling met ingang van 1 januari 2019 eveneens is aangepast.

In dit artikel:

  • Voorwaarden voor gelegenheid geven tot sportbeoefening
  • Geen symbolische vergoeding
  • Conclusie

Login voor de module BTW

Lid van de module BTW?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende