BTW

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Btw-regeling privégebruik onroerend goed

Op 1 januari 2011 zijn de regels voor het privégebruik van onroerende zaken die tot het bedrijfsvermogen van een ondernemer behoren gewijzigd. Volgens de oude systematiek had een ondernemer de keuze een onroerende zaak die wordt aangeschaft voor zowel bedrijfs- als privédoeleinden, voor de btw volledig toe te rekenen aan het bedrijfsvermogen (etiketteren). Als een onroerende zaak volledig tot het ondernemingsvermogen wordt gerekend, kan de btw ter zake van die onroerende zaak volledig in aftrek worden gebracht (mits de ondernemer uitsluitend btw-belaste activiteiten verricht). Het privégebruik van de onroerende zaak wordt vervolgens – gedurende de herzieningstermijn – jaarlijks belast met btw.

Onder de huidige regels kan bij de aanschaf slechts btw in aftrek worden gebracht, voor zover er daadwerkelijk sprake is van zakelijk gebruik. Voor de schommelingen tussen de verhouding zakelijk en privégebruik, is vervolgens gedurende de herzieningstermijn een correctiemechanisme van toepassing. In dit artikel wordt ingegaan op de oude situatie en de situatie vanaf 1 januari 2011.

In dit artikel:

  • Oude situatie privégebruik onroerend goed
  • Privégebruik onroerend goed vanaf 1 januari 2011

Login voor de module BTW

Lid van de module BTW?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende