BTW

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Btw-heffing bij ontvangst subsidies

Btw wordt geheven over de levering van goederen en diensten. Als een ondernemer een subsidie ontvangt, is het de vraag of de ondernemer voor de ontvangst van de subsidie een tegenprestatie verricht. Hiervan is alleen sprake als de dienstverrichting en de vergoeding rechtstreeks met elkaar in verband staan. Als de subsidie en een prestatie rechtstreeks met elkaar in verband staan, is meestal btw verschuldigd over de ontvangen subsidie. Btw-heffing leidt in de meeste gevallen tot een kostenpost, omdat degene die de subsidie beschikbaar stelt, de btw niet in aftrek kan brengen. Dit betekent dat de subsidie inclusief de verschuldigde btw is en dat de ontvanger over een lager nettobedrag kan beschikken. In de rechtspraak zijn talloze situaties aan de orde geweest over de vraag of een subsidie belast is met btw. Daardoor bestaat op dit moment een redelijk goed beeld over de belastbaarheid van subsidies en schadevergoedingen. In dit artikel gaan wij nader in op de mogelijke belastbaarheid van subsidies.

In dit artikel:

  • Centrale vraag bij beoordeling
  • Subsidies

Login voor de module BTW

Lid van de module BTW?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende