BTW

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Btw en auto van de zaak

De regels voor de auto van de zaak in de btw zijn in de afgelopen jaren diverse malen aangepast. De laatste wijziging is van 1 juli 2011, waarin de auto van de zaak 'uit' het BUA (Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968) is gehaald en onder de 'fictieve heffingen' is ondergebracht. Onder deze regeling kan kort gezegd alle btw op een auto van de zaak (investering, onderhoud, enzovoort) in aftrek worden gebracht. Over het privégebruik is vervolgens btw verschuldigd. Als uitgangspunt is btw verschuldigd over de werkelijke privékilometers. Als dit privégebruik niet kan worden aangetoond, kan de verschuldigde btw worden berekend op basis van een forfait van 2,7% van de cataloguswaarde.

Op basis van een besluit van het ministerie van Financiën zijn er overigens nog diverse mogelijkheden en keuzen die een ondernemer heeft bij de berekening van de btw-correctie. Daarnaast bestaat er nog veel onduidelijkheid over de 'houdbaarheid' van nieuwe regels en de wijze waarop deze zijn ingevoerd (met terugwerkende kracht). Om die reden hebben veel ondernemers voor de jaren 2011 en 2012 bezwaar gemaakt tegen de btw-correctie voor de auto van de zaak.

Dit artikel bevat een korte uiteenzetting van de huidige regeling met betrekking tot het privégebruik van de auto van de zaak.

In dit artikel:

  • Btw-correctie
  • Eigen bijdrage voor privégebruik auto
  • Stand van zaken bezwaarschriften tegen eerdere teruggaafbeschikkingen/btw-voldoeningen

Login voor de module BTW

Lid van de module BTW?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende