BTW

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Btw-compensatiefonds voor gemeenten

Publiekrechtelijke lichamen kunnen als btw-ondernemer of als overheid/niet-btw-ondernemer optreden. Wanneer zij als btw-ondernemer optreden, gelden de 'normale btw-regels'. Dit betekent dat de activiteiten in beginsel belast zijn (tenzij vrijgesteld) en de voorbelasting in aftrek kan worden gebracht. Wanneer publiekrechtelijk lichamen als overheid/niet-ondernemer optreden, hoeven zij voor hun activiteiten geen btw in rekening te brengen. Hier staat tegenover dat de voorbelasting niet in aftrek kan worden gebracht en dus een kostenpost vormt.

Bepaalde publiekrechtelijke lichamen (gemeenten, provincies en een aantal plusregio's, hierna: publiekrechtelijke lichamen) kunnen de btw die zij ter zake van hun overheids-/niet-ondernemerstaken in rekening gebracht krijgen, echter onder voorwaarden via het btw-compensatiefonds terugkrijgen ('compenseren'). Dit is een afzonderlijk fonds dat buiten de btw-aangiften loopt. In de gevallen waarin btw kan worden gecompenseerd, vormt deze voor het publiekrechtelijk lichaam derhalve geen kostenpost. Wanneer bijvoorbeeld activiteiten aan een publiekrechtelijk lichaam worden verricht, is dan ook van belang om vast te stellen of de btw voor dit publiekrechtelijk lichaam wel of geen kostenpost vormt. In dit artikel wordt op hoofdlijnen ingegaan op de werking van het btw-compensatiefonds.

In dit artikel:

  • Btw-compensatiefonds
  • Voor welke activiteiten bestaat recht op compensatie?
  • Hoe bepaal je het mengpercentage?
  • Het maximum van het BCF

Login voor de module BTW

Lid van de module BTW?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende