BTW

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Btw bij ter beschikking stellen van personeel

Ondernemers spreken regelmatig af dat zij personeel aan elkaar ter beschikking stellen. Het ter beschikking stellen van personeel is in beginsel een btw-belaste dienst. Op het moment dat vrijgestelde ondernemers personeel inlenen, werkt de btw op deze dienst kostprijsverhogend. In dit artikel worden op hoofdlijnen de mogelijkheden besproken om btw-heffing achterwege te laten bij de terbeschikkingstelling van personeel. Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan: een goedkeurend besluit van het ministerie van Financiën, terbeschikkingstelling als een 'nauw samenhangende dienst' en toepassing van 'kosten voor gemene rekening'.

Gelet op de strikte voorwaarden die hierbij gelden en de hoge bedragen die hiermee vaak gemoeid zijn, adviseren wij altijd een fiscaal adviseur in te schakelen op het moment dat afspraken over terbeschikkingstelling worden gemaakt.

In dit artikel:

  • Terbeschikkingstelling van personeel op basis van besluit ministerie van Financiën
  • Terbeschikkingstelling personeel als nauw samenhangende dienst
  • Terbeschikkingstelling personeel in het kader van kosten voor gemene rekening

Login voor de module BTW

Lid van de module BTW?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende