BTW

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Btw-belaste levering nieuwe gebouwen en bouwterreinen: btw en overdrachtsbelasting

De levering van een nieuwe onroerende zaak is van rechtswege belast met btw. In veel gevallen kan voor de verkrijging van zo'n nieuwe onroerende zaak een vrijstelling van overdrachtsbelasting worden toegepast (de zogenoemde samenloopvrijstelling).

In dit artikel gaan wij in op de gevallen waarin btw-heffing aan de orde is en in welke gevallen een beroep kan worden gedaan op de vrijstelling van overdrachtsbelasting. Daarbij komen niet alleen nieuwe gebouwde gebouwen aan de orde, maar ook bouwterreinen en verbouwde/gerenoveerde gebouwen.

Hoewel in de praktijk de meeste leveringen van nieuwe onroerende zaken de heffing van btw (belast) en overdrachtsbelasting (vrijgesteld) vrij duidelijk zijn, moeten ondernemer toch zeer zorgvuldig zijn met dergelijke transacties. Het gaat namelijk bij onroerende zaken vrij snel om grote bedragen, zodat een fout of een onjuiste inschatting tot grote negatieve financiële gevolgen kan leiden. Daarnaast is als gevolg van recente jurisprudentie niet alleen de feitelijke/fysieke toetsing van belang om te bepalen wat de btw- en overdrachtsbelastinggevolgen zijn van een transactie. De bedoeling van partijen en aanvullende diensten die de verkopende partij verricht, kunnen van invloed zijn op de bepaling of een levering btw-belast of btw-vrijgesteld is.

In dit artikel:

  • Nieuw gebouw
  • Gedeelte van gebouw staat leeg
  • Nieuw vervaardigd gebouw door verbouwing/uitbreiding/renovatie
  • Bijbehorend terrein
  • Levering van bouwterrein
  • Heffing van overdrachtsbelasting
  • Factuur en btw-aangifte

Login voor de module BTW

Lid van de module BTW?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende