BTW

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Btw-aftrek op onroerende zaken

Als ondernemers btw-belaste prestaties verrichten, kunnen zij de betaalde btw op kosten en investeringen in aftrek brengen. Ondernemers die btw-vrijgestelde prestaties verrichten, kunnen dat daarentegen over het algemeen niet. In de meeste gevallen moet de aftrekbaarheid van btw op uitgaven worden beoordeeld op het moment waarop de kosten worden gemaakt. De btw die dan al dan niet in aftrek wordt gebracht, is definitief, zodat men hierop niet hoeft terug te komen.

Voor roerende zaken waarop voor de heffing van inkomstenbelasting wordt/zou worden afgeschreven en voor alle onroerende zaken geldt dat de aftrek niet definitief vaststaat. Deze aftrek van btw moet op een aantal momenten worden getoetst en eventueel worden gecorrigeerd. Dit wordt ook wel de herziening van btw genoemd.

In dit artikel wordt ingegaan op de regels die voor de herziening van btw gelden. Daarbij gaan wij alleen in op de herziening van btw op onroerende zaken. De herziening van btw op onroerende zaken kan een complexe materie zijn, als sprake is van wisselend gebruik (btw-belast en btw-vrijgesteld).

In dit artikel:

  • Vier toetsingsmomenten
  • Leegstand
  • Levering van de onroerende zaak tijdens herzieningstermijn

Login voor de module BTW

Lid van de module BTW?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende