BTW

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Boetes belastingdienst: voorkomen en bestrijden

De belastingdienst kan in een aantal gevallen een boete opleggen aan de belastingplichtige. Bijvoorbeeld als een belastingplichtige zijn btw-aangifte niet of te laat indient of wanneer de btw niet wordt voldaan, omdat bijvoorbeeld te weinig omzet wordt aangegeven. Sinds 1 januari 2012 kan de belastingdienst bovendien een boete opleggen wanneer een belastingplichtige niet voldoet aan zijn informatieverplichting richting de belastingdienst. De boetes kunnen worden onderscheiden in verzuimboetes en vergrijpboetes. Voor het opleggen van een verzuimboete is het voldoende dat het beboetbare feit (bijvoorbeeld het te laat indienen van een aangifte) zich heeft voorgedaan. Hierbij is dan ook niet vereist dat belastingplichtige zich er van bewust was dat de aangifte te laat is ingediend. Daarnaast bestaan de zogenoemde vergrijpboetes. Voor het opleggen van een vergrijpboete is vereist dat de belastingplichtige opzettelijk handelt of dat sprake is van grove schuld.

Het beleid omtrent het opleggen van boetes is vastgelegd in het Besluit bestuurlijke boetes belastingdienst 1998. De hoogte van een verzuimboete bedraagt maximaal € 5.278. De hoogte van een vergrijpboete bedraagt maximaal 100% van de verschuldigde btw. Naast de verzuimboete en de vergrijpboete – die door de belastingdienst worden opgelegd – kan een belastingplichtige ook 'regulierstrafrechtelijk' door het Openbaar Ministerie worden vervolgd. In dit artikel wordt uitsluitend ingegaan op de administratieve boetes die voor de btw van belang zijn en die door de belastingdienst opgelegd kunnen worden.

Belangrijk aanvullend aandachtspunt bij boetes van de belastingdienst is dat de boetes niet aftrekbaar zijn voor de heffing van inkomsten- of vennootschapsbelasting.

In dit artikel:

  • Boetes van de belastingdienst?
  • Wanneer kan een verzuimboete worden opgelegd?
  • Wanneer kan een vergrijpboete worden opgelegd?
  • Hoogte van vergrijpboetes
  • Verzuimboete of vergrijpboete?
  • Vergrijpboete bij het niet voldoen aan de informatieverplichting
  • Spelregels bij het opleggen van boetes
  • Geen boete bij pleitbaar standpunt
  • Aandachtspunten

Login voor de module BTW

Lid van de module BTW?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende