BTW

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Bijzondere btw-positie houdstermaatschappijen

De activiteiten van houdstermaatschappijen (holdings) bestaan in beginsel uit het houden van aandelen in dochtermaatschappijen/deelnemingen. Voor deze activiteiten kwalificeert een holding niet als btw-ondernemer. Holdings verrichten echter vaak nog meer activiteiten, bijvoorbeeld het verstrekken van leningen en managementactiviteiten. Voor deze activiteiten kan een holding echter wel als btw-ondernemer kwalificeren. Afhankelijk van de activiteiten en de feitelijke omstandigheden moet dan ook worden beoordeeld of, en zo ja, in hoeverre een holdingmaatschappij als btw-ondernemer kwalificeert. Ondernemerschap van een holding is onder andere van belang voor de vraag of zij btw is verschuldigd over haar activiteiten en of recht op aftrek van voorbelasting bestaat. Ook speelt het ondernemerschap een rol bij de vraag in welk land een (ingekochte) dienst is belast met btw. In november 2011 heeft het ministerie van Financiën een besluit gepubliceerd waarin nader wordt ingegaan op het aftrekrecht van holdings. Daarnaast zijn er een aantal arresten gewezen door het Europese Hof van Justitie die voor holdings in de praktijk grote gevolgen kunnen hebben.

In dit artikel:

  • Btw-ondernemerschap holdings
  • Doorbelasting van kosten
  • Ontwikkelingen in de jurisprudentie voor houdstermaatschappijen

Login voor de module BTW

Lid van de module BTW?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende