BTW

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Bezwaar en beroep

Tussen een ondernemer en de belastingdienst kan op enig moment discussie ontstaan over de btw-heffing. Bijvoorbeeld als de belastingdienst een boete oplegt waar de ondernemer het niet mee eens is, of over de vraag hoe de btw-wetgeving moet worden uitgelegd. Als de ondernemer het niet eens is met een formele beslissing van de belastingdienst, kan in de meeste gevallen bezwaar worden ingediend. In de bezwaarprocedure wordt de beslissing van de desbetreffende inspecteur dan heroverwogen door een andere inspecteur. Nadat deze heroverweging heeft plaatsgevonden, doet de inspecteur uitspraak op het bezwaarschrift. Tegen deze uitspraak kan vervolgens – indien gewenst – beroep worden ingesteld bij de rechtbank. Vervolgens kan hoger beroep worden ingesteld bij het gerechtshof. Tot slot kan tegen de uitspraak van het gerechtshof cassatie bij de Hoge Raad worden ingesteld.

De Hoge Raad gaat niet meer inhoudelijk in op de feiten, maar toetst uitsluitend of de btw-wetgeving correct is toegepast. Voor de bezwaar- en beroepsprocedures gelden enkele formele spelregels. Wanneer deze niet worden gevolgd, bestaat de mogelijkheid dat het bezwaar en/of beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard. Dit betekent veelal dat de zaak niet (inhoudelijk) in behandeling wordt genomen en de beslissing van de belastingdienst in stand blijft. In dit artikel wordt ingegaan op de hoofdlijnen van de bezwaarprocedure en het beroep bij de rechtbank.

In dit artikel:

  • Bezwaarprocedure
  • Beroepsprocedure
  • Pro-formabezwaarschrift

Login voor de module BTW

Lid van de module BTW?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende