Bepalen bezetting machine – uitgebreide vorm

Bij de berekening van machine-uurtarieven wordt per product de machinebelasting of het machinegebruik bepaald. De doorbelasting van kosten vindt plaats door het gebruik dat een product (de kostendrager) maakt van een kostenplaats (aantal machine-uren) te vermenigvuldigen met het voor die kostenplaats geldende machine-uurtarief. Dit resulteert in een eerlijker verdeling respectievelijk toerekening van kosten. Om het machine-uurtarief te kunnen berekenen moet eerst in dit werkblad de bezetting van de machine worden vastgesteld. De uitgebreide vorm houdt rekening met het feit dat wellicht niet iedere dag evenveel ploegen aan de slag gaan en dat een ploeg niet elke dag evenveel uren werkt.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Bepalen bezetting machine – uitgebreide vorm

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

De vereenvoudigde berekening van de machinebezetting begon bij de theoretisch maximale capaciteit als de machine gedurende het hele jaar continu zou draaien en trekt vervolgens één voor één een aantal posten af (onder andere ploegendiensten) om rekening te houden met het feit dat dit niet het geval zal zijn. Deze vereenvoudigde berekening ging uit van de veronderstelling dat iedere ploeg elke werkdag evenveel werkt.

Dit werkblad bevat een uitgebreidere berekening van de praktische machinebezetting die rekening kan houden met het feit dat wellicht niet op iedere werkdag evenveel ploegen aan de slag gaan, en dat een ploeg wellicht niet elke dag evenveel uren werkt.

Voor dit doel moeten voor het betreffende jaar/planningsjaar de volgende gegevens worden bepaald:

  • aantal niet-werkdagen;
  • aantal ploegen per dag van de week;
  • aantal uren per ploeg per dag van de week;
  • aantal werkdagen in het betreffende jaar per dag van de week.

Daarnaast moeten ook weer de bedrijfsmatige stilstand en het onderhoud op werkdagen worden bepaald.

Klik hier voor meer informatie over machine-uurtarieven.

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!