BTW

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Belastingrente, invorderingsrente, coulancerente en heffingsrente

Om ongerechtvaardigde renteverliezen en rentevoordelen tegen te gaan bestaat er een aantal regelingen over de vergoeding van rente. Als na afloop van een jaar blijkt dat te weinig btw is betaald of te veel btw is terugontvangen, is over dit bedrag belastingrente aan de belastingdienst verschuldigd. Mocht na afloop van een jaar blijken dat te veel btw is betaald of te weinig btw is terugontvangen, dan vergoedt de belastingdienst in bepaalde gevallen over dit bedrag belastingrente. Naast belastingrente kan ook invorderingsrente verschuldigd zijn of worden vergoed. Invorderingsrente is verschuldigd als een naheffingsaanslag te laat wordt betaald. Invorderingsrente wordt door de belastingdienst vergoed als een betaalde aanslag wordt verminderd.

Tot 1 januari 2013 was de belastingrente beter bekend onder de naam heffingsrente. Omdat de heffingrente nog steeds van toepassing is op belastingtijdvakken tot 1 januari 2012, wordt de heffingrente in dit artikel ook nog besproken.

In dit artikel:

  • Belastingrente en invorderingsrente
  • Invorderingsrente
  • Coulancerente
  • Heffingsrente

Login voor de module BTW

Lid van de module BTW?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende