Balanced Scorecard

Een van de taken van de directie en het (top)management van een organisatie is het ontwikkelen van een visie, strategie en doelstellingen. Prestatie-indicatoren zijn het daarbij behorende gereedschap voor het management om te monitoren in hoeverre de strategische doelen ook worden bereikt. De Balanced Scorecard helpt het management prestaties in kaart te brengen. De aanleiding voor deze ontwikkeling was de noodzaak voor bedrijven om beter in te spelen op de snel veranderende omstandigheden waarin ze moeten concurreren. In de BSc wordt dan ook expliciete aandacht besteed aan niet-financiële, operationele informatie naast de financiële informatie. De Balanced Scorecard is géén meetinstrument voor procesbesturing, maar een communicatie- en informatiemiddel voor de gehele onderneming. Centraal staan de visie en strategie van een organisatie. Deze worden concreet gemaakt in vier perspectieven: financieel perspectief (lees: winst), klantperspectief (afnemers), intern perspectief (activiteiten en processen) en het leer- en innovatieperspectief (continuïteit, groei). Van deze vier perspectieven wordt ook de onderlinge samenhang gedefinieerd.

Excelsheets

Artikelen

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!