BTW

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Aftrekbeperking bij exploitatie personeelsrestaurant

Voor een aantal kostensoorten heeft de wetgever bepaald dat vanwege het consumptieve karakter van die kosten de aftrek van btw kan worden beperkt of kan worden uitgesloten. Deze beperkingen en uitsluitingen van de aftrek zijn opgenomen in het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968. Eén van de activiteiten waarvoor de aftrek kan worden beperkt of kan worden uitgesloten, is het personeelsrestaurant (hierna: de kantine) van een ondernemer. In beginsel is de exploitatie van een kantine een 'normale' btw-belaste activiteit. Dit houdt in dat de btw toerekenbaar aan de kantine in aftrek kan worden gebracht (bijvoorbeeld de inkopen, inventaris, schoonmaakkosten) en dat de verkopen belast zijn met btw (veelal tegen het verlaagde tarief van 9%). Als echter sprake is van de bevoordeling van de werknemers, kan de aftrek van btw worden beperkt. Om te bepalen of deze aftrek daadwerkelijk moet worden beperkt, geldt een bijzondere regeling: de kantineregeling. Kort samengevat, houdt deze regeling in dat gedurende het jaar alle btw op de inkopen in aftrek kan worden gebracht. Aan het eind van het jaar moet worden vastgesteld of en in hoeverre sprake is van een bevoordeling. Afhankelijk van de hoogte van de bevoordeling kan de aftrek worden beperkt.

In dit artikel:

  • Btw-aftrek beperken
  • Kantine-exploitatie
  • Ondernemer exploiteert de kantine zelf
  • Kantine wordt door een derde geëxploiteerd

Login voor de module BTW

Lid van de module BTW?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende