BTW

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Aandachtspunten bij btw-aftrek

Ondernemers moeten btw in rekening brengen over de door hen verrichtte leveringen en diensten. Tegenover deze belastingplicht staat het recht om de btw die de ondernemer betaalt op de inkoop van goederen en diensten, in aftrek te brengen.

Als een ondernemer zowel btw-belaste als btw-vrijgestelde prestaties verricht, moet worden vastgesteld of de btw-voorbelasting aan één van beide prestaties kan worden toegerekend of aan beiden. Dit bepaalt de mate waarin de btw-voorbelasting in aftrek kan worden gebracht.

Om het recht op aftrek van btw te kunnen uitoefenen moet de ondernemer beschikken over een correct opgestelde factuur. Hij moet dus goed opletten dat de door hem ontvangen en te betalen facturen voldoen aan de wettelijke eisen.

Btw op bepaalde categorieën van kosten is niet of slechts gedeeltelijk aftrekbaar. Het gaat dan om kosten met een consumptief karakter.

In veel gevallen is ook de btw betaald in het buitenland aftrekbaar. Deze btw kan niet op de reguliere btw-aangifte worden teruggevraagd, dit moet gebeuren door middel van een afzonderlijk teruggaafverzoek.

In dit artikel:

 • Btw-voorbelasting is direct toerekenbaar aan btw-belaste prestaties
 • Aftrek btw die op factuur in rekening is gebracht
 • Aftrek btw vanwege intracommunautaire verwerving
 • Aftrek btw waarvan heffing is verlegd naar ondernemer
 • Aftrek btw op kosten toerekenbaar aan btw-belaste en btw-vrijgestelde prestaties
 • Aftrek btw op uitgaven in horecagelegenheden
 • Beperking aftrek btw bij personeelsvoorzieningen en relatiegeschenken (BUA)
 • Aftrek btw bij verrichten van financiële prestaties aan afnemers buiten de EU
 • Aftrek btw als ingekochte goederen niet direct worden gebruikt
 • Aftrek btw als ingekochte goederen ook toekomen aan een derde
 • Aftrek btw op investeringsgoederen waarop wordt afgeschreven en op onroerende zaken

Login voor de module BTW

Lid van de module BTW?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende