Aanbodbrieven compensatie rentederivaten mondjesmaat verstuurd

Door: Lianne Bouman | redactie: WEKA Financieel | 07 juli 2017
De vaart zit nog niet echt in de uitvoering van het Uniform herstelkader rentederivaten MKB (‘UHK’). Dat blijkt uit een voortgangsrapportage die waakhond AFM aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

AFM constateert dat de praktische uitwerking van het UHK de nodige tijd heeft gekost. De voortgang van de uitvoering van het UHK is daarom minder ver gevorderd dan tijdens de publicatie van het UHK op 19 december 2016 werd verwacht.

 

Er zit nu, ruim een half jaar later, beweging in, want het proces van herbeoordelen en versturen van aanbodbrieven bij de banken komt op gang. De eerste mkb-klanten hebben een aanbodbrief ontvangen. Vier banken hebben aangegeven al hun klanten in 2017 een aanbod te doen. De overige twee banken houden er rekening mee dat een deel van de klanten zo spoedig mogelijk daarna, in de loop van 2018, een aanbod tot herstel zal ontvangen. Eén van deze banken heeft aangegeven een voorschot aan te bieden aan alle klanten die niet in 2017 een aanbodbrief krijgen. Deze bank zal de betreffende klanten uiterlijk eind 2017 een brief sturen met een aanbod voor een voorschot van 80% van de coulancevergoeding. De AFM verkent met de tweede bank de mogelijkheden hiertoe, waarbij in de overwegingen wordt betrokken of het aanbieden van een voorschot aan deze klanten leidt tot onevenredige vertraging.

 

18.000 mkb'ers

Het herstelkader voor rentederivaten is vorig jaar vastgesteld en betreft naar schatting 18.000 mkb’ers. Die hebben bij de zes banken (Rabobank, ABN Amro, Deutsche Bank, ING, SNS Bank en Van Lanschot) een product gesloten dat moest beschermen tegen rentestijgingen, maar die juist door de rentedalingen enorm duur bleken te zijn.