€ 35 miljoen voor energie-innnovaties

Door: Lianne Bouman | redactie: WEKA Financieel | 29 juni 2017
De provincie Zuid-Holland stelt de komende jaren 35 miljoen euro beschikbaar voor bedrijven die actief zijn op het gebied van energie-innovaties. Dat doet zij vanuit ENERGIIQ, het Energie-innovatiefonds Zuid-Holland.

ENERGIIQ is een nieuw energie-innovatiefonds voor bedrijven. Het fonds richt zich op ondernemers die bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe technologieën (die al dan niet op termijn) bijdragen aan de verduurzaming van energie. Het fonds richt zich daarbij specifiek op het financieren van de commercialisatie van innovatieve, maar bewezen technologieën.

 

De hoofddoelstelling van het fonds is een bijdrage te leveren aan de energietransitie middels investeringen in energie-innovaties. De energie-innovaties dienen te leiden tot CO2-reductie, die toewijsbaar is aan de provincie Zuid-Holland. Wanneer de CO2-reductie niet toewijsbaar is aan de provincie Zuid-Holland, dient er sprake te zijn van een hoofdvestiging, R&D- of productielocatie in Zuid-Holland.

 

Van start op 1 september

ENERGIIQ start formeel per 1 september 2017. Vanaf die datum kunnen bedrijven zich melden bij het fondsteam als zij extra kapitaal nodig hebben voor hun energie-innovaties. Vanuit ENERGIIQ kan er rechtstreeks geïnvesteerd worden in bedrijven (vanaf € 250.000 tot enkele miljoenen) maar zullen ook andere financieringsinstrumenten worden ingezet om energie-innovaties versneld naar de markt te brengen, zoals projectfinanciering en vendor finance.

 

Meer informatie via het algemene nummer van InnovationQuarter +31 88 4747 255